Winkelmand

Back to top

Karma II

Praktijk-L / Geen categorie  / Karma II

Karma II

Karma en de Antroposofie aan de hand van het boek ‘Kijk op Karma’ van Paul Wormer, Lili Chavennes en Ate Koopmans

Het uitgangspunt van karma is dat het menselijk wezen onsterfelijk is en ook in niet-aardse omstandigheden, dus na de dood en voor de geboorte zich door blijft ontwikkelen. De geest blijft zich door ontwikkelen en incarneert en excarneert herhaaldelijk. Het lot en het geleefde leven op Aarde worden verwerkt na de dood en de voornemens voor een nieuw leven vormen zich voor de geboorte. En zo ontstaat er een cyclus van geboren worden, leven, doodgaan en weer geboren worden op Aarde.

Ieder mens heeft een biografie, dat is eigenlijk een ander woord voor de levensloop. We zijn er inmiddels achter dat ieder mens een unieke biografie heeft. Tijdens de levensloop zijn er algemene en persoonlijke motieven te zien. Een voorbeeld van een algemeen motief is de pubertijd. Dat maakt iedereen door, op welke manier dan ook. Een mens heeft volgens karmische begrippen een dubbele biografie; een Aardse en een kosmische. De Aardse stopt iedere keer bij de dood en begint weer bij de geboorte. De kosmische loopt oneindig door.

De weg na de dood heeft twee fasen, namelijk: de eerste fase waarin het oude leven verwerkt wordt en de tweede fase – over de helft – waarin er weer voorbereid wordt op het komende leven, de geboorte. Vlak na de dood en vlak voor de geboorte bevind je je in een gebied dat dicht bij de Aarde is en waar verschillende mensen de afgelopen tientallen jaren bericht van hebben gedaan in de vorm van bijvoorbeeld bijna-doodervaringen.


Na het moment van sterven flitst het hele leven voorbij van het moment dat je sterft tot aan je geboorte. Tijd wordt ruimte en alles wat zich in je leven na elkaar heeft afgespeeld, staat opeens naast elkaar. Je herinneringen, maar ook alle gebeurtenissen die je vergeten bent. Bij het overlijden van het fysiek lichaam, sterft ook het levenslichaam, de vitaliteit. Daar zit het geheugen en omdat het oplost in de algemene ether, komen alle beelden uit het hele leven terug. Je kan ernaar kijken zonder wroeging of gêne, het is slechts een moment van evaluatie. Dit gebeurt overigens vrij snel (vergelijkbaar met drie Aardse dagen).


Daarna volgt er een langere periode die Rudolf Steiner kama-loka noemt. Je beleeft dan alles opnieuw en vooral momenten in je leven waarin je iets betekent hebt (positief en negatief) voor de mensheid of de natuur. Dit is wat vaak beschreven wordt als het vagevuur, maar waar door de Kerk zo’n beeld geschetst is dat je er niet wil komen, terwijl het puur reflectief is. Je beleeft wat jouw handelen in de ziel van de ander heeft opgeroepen, en niet je eigen gevoelens opnieuw. Je ziet het vanuit de perspectief van de ander, ook als je tijdens je leven geen besef had van de gevoelens van de anderen om je heen. Deze periode moet je wel zelf willen. Het is te vergelijken met een verslaving; je moet én de ontwenningsverschijnselen doorstaan en voelen dat je het desbetreffende middel wil misbruiken én je voelt dat je wil stoppen. Zo lang je zelf niet voelt dat je wil stoppen, zal het ook niet lukken.


Daarnaast worden tijdens deze periode je handelingen in een bepaald ligt gezet, vanuit een bepaald perspectief gezien, ongebonden aan Aardse regels. Het ligt schijnt op je handelingen en vergelijkt ze met de realiteit, oude fundamentele waarden worden gebruikt als toetsing. Deze waarden zijn bijvoorbeeld het ware, het goede en het schone of gelijkheid, vrijheid en broederschap. Uit deze belichting groeit de wens en de behoefte om in een volgend leven dingen anders aan te pakken. Deze wens is de eerste stap naar het bewegen naar een nieuw leven. Dit licht wat beoordeelt is puur objectief. Het is te vergelijken met een brug waarbij de zwaartekracht beoordeelt of hij zal standhouden of niet.


Het beoordelen gebeurt niet op een strenge, persoonlijke manier. Je wordt niet gedwongen de beoordeling te slikken. Het gebeurt niet zoals de Kerk eeuwenlang geschetste heeft. Het is een beoordeling waardoor je de wilskracht kan vinden het anders aan te pakken, het inzicht verschaft om te kunnen groeien en door te kunnen pakken naar het volgende leven.


Volgende week meer over de terugweg naar Aarde

Karma

 

No Comments

Leave a Reply